× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.

Icd10.com.pl

Baza kodów chorób icd-10

Przymusowe leczenie alkoholika: zapisy prawne i działanie

Przymusowe leczenie alkoholika zapisy prawne i działanie

Alkoholizm opiera się zarówno na psychicznym jak i fizycznym uzależnieniu od alkoholu. Jego skutki są bardzo poważnie odczuwalne, choć często niedostrzegalne przez osobę uzależnioną. Alkoholizm przyczynia się do powstawania problemów zdrowotnych. U osoby chorej dostrzegalne jest dążenie do posiadania alkoholu i jego skonsumowania. W przypadku braku, jego myśli skupione są wyłącznie na tym aspekcie, co odrywa ją od otaczającej rzeczywistości. W rezultacie można dostrzec, że potrzeba wypicia alkoholu przewyższa wszystkie wyznawane wcześniej wartości i zasady. Jedną z najbardziej przykrych konsekwencji tej choroby jest oddziaływanie na otoczenie. Alkoholizm potrafi zrujnować finanse rodziny, a przede wszystkim podważa odczuwalne bezpieczeństwo przez członków rodziny. Równolegle w takich domach dostrzegalne jest zaburzenie ról społecznych. Ujmujący jest fakt, że osoba uzależniona nie potrafi dostrzec problemu, zatem czy można alkoholikowi pomóc pomimo oporu z jego strony? Czy przymusowe leczenie alkoholika jest w ogóle możliwe?

Czy można zmusić alkoholika do leczenia?

Światowa Organizacja Zdrowia klasyfikuje alkoholizm jako chorobę o podłożu  psychosomatycznym. Wskazuje, że wymaga ona zastosowania odpowiedniego leczenia. W praktyce zalecane jest stosowanie zarówno odtruwania organizmu, tzw. detoks w połączeniu z właściwie przeprowadzoną terapią psychologiczną. Sposób leczenia osoby uzależnionej od alkoholu jest uzależniony od przyczyny spożywania alkoholu. Wówczas konieczne jest ustalenie sposobu walki z chęcią spożywania alkoholu w danych momentach. Podczas terapii osoba uzależniona poznaje swoją osobowość i sytuacje, w których najczęściej sięga po alkohol. W rezultacie opracowywany jest sposób na walkę z głodem alkoholowym.

Istotne jest, że efektowne leczenie alkoholizmu opiera się na zrozumieniu przez alkoholika, że jego nałóg wywołuje szereg negatywnych konsekwencji. Chęć walki pozwala na wypracowanie nowych wzorów zachowań, które ułatwiają powstrzymanie się od picia alkoholu. Wśród alkoholików często dostrzegalne jest to, że przyczyny picia znajdują się w czynnikach zewnętrznych, na które nie posiadają wpływu. O wiele łatwiej jest im to zrobić niż przyznać się samemu przed sobą o posiadanym problemie.

Choć w wielu sytuacjach bliscy posiadają kluczową rolę i potrafią skutecznie zachęcić do podjęcia leczenia, to nie zawsze się tak dzieje. O problemie należy mówić wprost i unikać ułatwienia spożywania alkoholu. Warto przestać tłumaczyć osobę uzależnioną. Musi ona sama zmierzyć się z konsekwencjami spożywanego alkoholu, zarówno wizerunkowymi jak i finansowymi. Racjonalne spojrzenie na szereg szkód może ułatwić podjęcie właściwej decyzji. Jednak zdarzają się przypadki, że tak się nie dzieje i osoba uzależniona odpiera wszelkie próby pomocy, a z każdym dniem zaczyna się coraz bardziej pogrążać w nałogu.

Należy pamiętać, że terapia w Polsce jest dobrowolna, zatem teoretycznie nie byłoby możliwości skierowania kogoś na leczenie uzależnienia. Jednak jest światełko w tunelu, które pozwala pomóc osobom, które nie dostrzegają problemu, ale jednocześnie rujnują życie bliskich i swoje.

Przymusowe leczenie alkoholika: krok po kroku

Przymusowe leczenie alkoholika może być przeprowadzone na podstawie ustawy “O wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”. Cały proceder wymaga zaangażowania ze strony najbliższych, jednak efekt może wynagrodzić wszelkie starania. Do przymusowego leczenia kwalifikują się osoby, które doprowadzają do rozkładu życia rodzinnego lub powodują demoralizację nieletnich. Równolegle przesłanką jest notoryczne zakłócanie spokoju oraz unikanie podjęcia pracy. Dowiedz się więcej: https://dezyderata.com/kiedy-przymusowe-leczenie-alkoholizmu/

W pierwszej kolejności należy wystosować wniosek do gminy. Może być on złożony także przez inne osoby, spoza rodziny, które odczuwają skutki alkoholizmu. Ustawa jednoznacznie wskazuje jakie warunki muszą być spełnione, aby zostało wydane orzeczenie przez komisję, co umożliwia skierowanie sprawy na drogę sądową. Do składanego wniosku powinny być dołączone stosowne dowody, które świadczą o spełnieniu przesłanek. Następnie biegły dokonuje analizy przedstawionych dowodów i dokumentów, co pozwala mu na przekazanie sprawy do właściwego sądu. Wówczas decyzję o przymusowym leczeniu podejmuje sąd. Może skierować alkoholika na leczenie zamknięte lub skorzystanie z terapii w odpowiednim ośrodku. Skierowanie przez sąd sprawia, że osoba uzależniona nie ma możliwości opuszczenia ośrodka przez określony czas, który maksymalnie wynosi 2 lata. Skrócenie może odbyć się w efekcie znaczącej poprawy i przychylności do wniosku kierownika ośrodka.