× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.

Icd10.com.pl

Baza kodów chorób icd-10

Tłumaczenia medyczne historii choroby na angielski i niemiecki

Tłumaczenia medyczne historii choroby na angielski i niemiecki

Choroby nowotworowe stały się plagą współczesnych czasów. Z tego względu rak został okrzyknięty cesarzem wszech chorób. Szczególnie w przypadku raka złośliwego, czyli nowotworu z przerzutami do rozmaitych organów, rokowania dla pacjenta mogą być bardzo niepomyślne i frustrujące.

Pomocna dłoń tłumacza medycznego

Z pomocą jednak przychodzi biuro tłumaczeń, które zapewnia profesjonalne tłumaczenia dokumentów medycznych pacjenta zawierających historię jego choroby. Wówczas nawet pacjenci pozornie paliatywni, tj. w terminalnej fazie raka, potencjalnie mogą liczyć na skuteczne terapie zagraniczne. Samo tłumaczenie medyczne może być bramą do nowego, lepszego życia. Zawodowy tłumacz medyczny może wykonać bardzo szybki przekład dokumentacji medycznej celem poszukiwania zagranicznych, alternatywnych terapii ratujących życie pacjenta chorego na raka. 

Tłumaczenia medyczne na języki angielski i niemiecki

Najczęściej są to polsko-niemieckie lub polsko-angielskie tłumaczenia tekstów medycznych. Tłumaczenia medyczne na język niemiecki mogą być wykorzystane np. w krajach takich jak Niemcy, Austria czy Szwajcaria. Z kolei tłumaczenia dokumentów medycznych na język angielski można wykorzystać w zasadzie na całym świecie, gdyż w szpitalach i klinikach pracują świetnie wykształceni lekarze będący jednocześnie pracownikami naukowymi uniwersytetów medycznych, na co dzień piszący i publikujący prace naukowe w języku angielskim. Są to lekarze ze stopniem doktora nauk medycznych lub profesora medycyny. 

Tłumaczenie historii choroby onkologicznej online

Profesjonalne, szybkie tłumaczenie historii choroby nowotworowej z polskiego na angielski, czyli wszystkich dokumentów medycznych zawierających wyniki badań medycznych pacjenta w kierunku raka wraz z ich opisem i interpretacją, wymaga dużych umiejętności od tłumacza. Fachowiec będący tłumaczem medycznym języka angielskiego musi biegle posługiwać się dwoma językami, w tym swoim, rodzimym. Ponadto powinien rozumieć tłumaczony przez siebie tekst w jego warstwie językowej i merytorycznej. Z tego względu oprócz umiejętności lingwistycznych wymaga się od niego wykształcenia medycznego. Świetnie nadają się do tego absolwenci kierunków lekarskich po odbytych stażach w zagranicznych klinikach, w międzynarodowym środowisku lekarskim, gdzie na co dzień personel posługuje się w pracy językiem angielskim.

Szybkie tłumaczenia medyczne – być albo nie być

Szybkie, pilne tłumaczenie medyczne to z kolei też walka z czasem, gdy często od sprawnego, ekspresowego przekładu medycznego zależy zdrowie i życie pacjenta. Już sam William Szekspir ustami Hamleta ze swojego dramatu zadał takie pytanie retoryczne “To be, or not to be, that is the question” –  w tłumaczeniu na język angielski: “Być albo nie być, oto jest pytanie”. Takie pytanie zadaje sobie pewnie też pacjent, kiedy na szali położone zostaje jego życie, wartość najwyższa z wszystkich.