× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.

Icd10.com.pl

Baza kodów chorób icd-10

Kształcenie lekarzy – kursy kardiologiczne

kursy dla kardiologów

W zawodzie lekarza studia to dopiero początek. Zwykło się mówić, że “dobry lekarz uczy się przez całe życie“. Medycyna stale się rozwija i jest to zarówno jej piękną cechą, jak i swojego rodzaju przypadłością nauk o chorobach i ich leczeniu. Nowe metody, schematy, techniki czy leki stawiają przed przedstawicielami zawodu medyka ciągłe wyzwania i obowiązek regularnego dokształcania się. Podnoszenie kompetencji czy możliwość doskonalenia umiejętności manualnych jest niezwykle istotna w przypadku specjalizacji kardiologicznej. Rzecz by można, że szczególnie leży to na sercu zarówno lekarzom, jak i pacjentom. Projekty szkoleniowe dotyczą wielu aspektów. Przyjrzyjmy się kilku z nich.

Echokardiografia przezklatkowa dla anestezjologów w intensywnej terapii

Badanie echokardiograficzne umożliwia szybkie rozpoznanie wielu stanów bezpośredniego zagrożenia życia i tym samym podjęcie natychmiastowych działań. Forma przezklatkowa uzyskuje obrazy serca poprzez przesuwanie głowicy ultrasonograficznej po ścianie klatki piersiowej lub brzucha. Szkolenie dla anestezjologów pracujących w szpitalnych oddziałach ratunkowych, na oddziałach intensywnej opieki medycznej, w izbach przyjęć, stawia sobie za cel przedstawienie wykorzystania echokardiografii w ocenie stanów nagłych oraz możliwości modyfikacji terapii. Osoby początkujące, bez doświadczenia, mają okazję  nabyć umiejętności, które stanowią bazę do rozpoczęcia wykonywania badań echokardiograficznych wraz z interpretacją wyników czy to u pacjentów z urazami klatki piersiowej, czy np. podczas monitorowania skuteczności resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Echokardiografia przezprzełykowa

Echokardiografia przezprzełykowa to, nastawiona na uzyskanie dokładnego, wyraźnego obrazu, metoda badania polegająca na użyciu sondy wprowadzonej do przełyku lub żołądka. Dla kursantów, wykonujących lub przygotowujących się do wykonywania takich badan, uzyskane kompetencje są przydatne w sytuacjach takich jak np. monitorowanie śródoperacyjne, czy ocena pacjentów po urazach klatki piersiowej.

Echokardiografia w Praktyce Klinicznej

Echokardiografia jest uniwersalną techniką obrazowania serca w praktyce kardiologicznej, w związku z czym doświadcza dynamicznego postępu w zakresie metod i wytycznych. Praktyków, z różnym stopniem zaawansowania w echokardiografii, obowiązuje rygor aktualizowania wiedzy. Uczestnictwo w części teoretycznej oraz praktycznej, dotykających zarówno metod przezklatkowych, jak i przezprzełykowych, zdecydowanie im to umożliwia.

Udział w wykładach, poznawanie analizy przypadków klinicznych, ale przede wszystkim doświadczanie pokazów wirtualnych badań oraz samodzielne, praktyczne ćwiczenia to cel, sens i nieoceniona wartość, jaką każdy uczestnik wynosi z kursu. Czynność serca jest tak ważna, że medyk też nie może stać w miejscu.

Kursy dla lekarzy kardiologów dostępne są na stronie https://gsusg.pl/.