× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.

Icd10.com.pl

Baza kodów chorób icd-10

Co to jest rehabilitacja?

rehabilitacja

Rehabilitacja koncentruje się na rehabilitacji medycznej, gałęzi medycyny, której celem jest poprawa, przywrócenie i utrzymanie zdolności funkcjonalnych oraz jakości życia osób z niepełnosprawnością fizyczną lub niepełnosprawnością. Definiuje się rehabilitację, jako „usługi opieki zdrowotnej, które pomagają w utrzymaniu, odzyskaniu lub poprawie umiejętności i funkcjonowania w życiu codziennym, które zostały utracone lub upośledzone z powodu choroby, kalectwa lub niepełnosprawności”.

USŁUGI REHABILITACYJNE
Usługi rehabilitacyjne są świadczone przez zespoły wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów rehabilitacji, w tym lekarzy rehabilitacyjnych, pielęgniarek rehabilitacyjnych, fizjoterapeutów, logopedów i patologów mowy, terapeutów zajęciowych, terapeutów rekreacyjnych i poznawczych.

Usługi rehabilitacyjne są świadczone w wielu miejscach i na różnych poziomach intensywności. Na przykład dorosły powracający do zdrowia po udarze lub urazie mózgu może wymagać intensywnych zabiegów rehabilitacyjnych, a następnie regularnej rehabilitacji ambulatoryjnej. Dziecko ze zdiagnozowanym stwardnieniem rozsianym może wymagać ciągłej mowy, terapii fizycznej i zajęciowej. Osoba cierpiąca na chorobę serca może wymagać intensywnej rehabilitacji kardiologicznej, która może nie tylko pomóc w wyzdrowieniu z ostrego zdarzenia, ale może zapobiec przyszłym problemom i pobytom w szpitalu.

Usługi rehabilitacyjne obejmują między innymi fizykoterapię, terapię zajęciową, logopedię, terapię poznawczą i behawioralną, terapię rekreacyjną i muzykoterapię. Usługi rehabilitacyjne mogą pozytywnie wpłynąć na stan zdrowia i zdolność funkcjonalną wielu osób z chorobami, w tym osób z urazem mózgu, chorobami serca, stwardnieniem rozsianym, udarem, urazami rdzenia kręgowego, chorobami mowy i słuchu, utratą kończyn i porażeniem mózgowym.

NIEZGODNE UDOGODNIENIA REHABILITACYJNE
Po intensywnej opiece szpitalnej wiele osób z poważnymi urazami lub niepełnosprawnością zostanie przyjętych do szpitala lub oddziału rehabilitacji. W warunkach rehabilitacji osoby otrzymują intensywną, skoordynowaną opiekę zespołu pracowników służby zdrowia, którzy specjalizują się w medycznych, fizjologicznych i psychospołecznych aspektach rehabilitacyjnej opieki zdrowotnej. Lekarze rehabilitacyjni i pielęgniarki rehabilitacyjne muszą być dostępne 24 godziny na dobę, a lekarz musi odwiedzać pacjenta, co najmniej raz na dwa lub trzy dni. Placówki rehabilitacji zapewniają osobom intensywną, wielo-dyscyplinarną terapię, a także szerokie zarządzanie medyczne, a placówki mają dyrektora rehabilitacji medycznej z określonym przeszkoleniem / doświadczeniem.

Dla większości celem rehabilitacji jest pomoc osobie w odzyskaniu maksymalnego poziomu niezależnej funkcji i powrót do samodzielnego życia w społeczności.

KLINIKA REHABILITACJI
Wiele osób niepełnosprawnych i przewlekłych jest uzależnionych od ambulatoryjnej terapii rehabilitacyjnej w celu odzyskania i utrzymania maksymalnego poziomu funkcji i niezależności. Poradnie terapii ambulatoryjnej świadczą usługi pacjentom mieszkającym w domu i społeczności. Zespół rehabilitacji ambulatoryjnej opracowuje indywidualne plany przywrócenia, poprawy i utrzymania funkcji poznawczych i fizycznych, a także maksymalizacji bezpieczeństwa, zapobiegania powtarzającym się i wtórnym stanom oraz pomocy w samodzielnej opiece. Usługi takie obejmują fizykoterapię, terapię zajęciową, patologię mowy i mowy, terapię behawioralną i terapię poznawczą. Usługi leczenia ambulatoryjnego świadczone są na różnych poziomach intensywności, w zależności od indywidualnych potrzeb.