× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.

Icd10.com.pl

Baza kodów chorób icd-10

Jak nakłonić alkoholika do leczenia?

Jak nakłonić alkoholika do leczenia

Uzależnienie od alkoholu jest stanem długotrwałym. Uzależnienie jest chorobą przewlekłą, która może trwać całe życie. Jednak leczenie odwykowe może nauczyć Cię, jak radzić sobie z objawami i konsekwencjami. Osoby uzależnionej nie można zmusić do podjęcia leczenia. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwala sądowi nakazać osobie uzależnionej poddanie się leczeniu. Poznaj dostępne rozwiązania i dowiedz się, co możesz zrobić, aby pomóc osobie uzależnionej zachować trzeźwość.

Co zrobić, gdy alkoholik odmawia pójścia na leczenie?

Diagnozowanie i leczenie alkoholizmu nie jest łatwe. Może on rozwijać się w różnym tempie i w różnych fazach. Niektórzy alkoholicy są skryci lub ich spożywanie alkoholu jest przerywane trzeźwieniem. Czasami trudno jest rozpoznać alkoholika i jak sobie z nim radzić. Uzależnienie może być bardzo destrukcyjne dla życia rodzinnego, osobistego i zawodowego. Osoby uzależnione często mają trudności ze zrozumieniem konsekwencji swojego nałogu. Osoba uzależniona często nie dostrzega problemu i skutków choroby alkoholowej dla otoczenia. Najlepiej jest szukać pomocy u specjalisty. Specjalista najczęściej skieruje do psychologa lub farmakologa. Ale jak przekonać kogoś do leczenia uzależnienia?

 • Unikaj gróźb i obwiniania. Bądź stanowczy, ale nie oskarżycielski w swoich argumentach. Agresja jest oznaką gniewu i zaprzeczenia.
 • Nie krytykuj, ale zaoferuj wsparcie. Zawsze możesz otrzymać wsparcie podczas terapii i w trakcie dokonywania zmian. Nie pozwól, aby uzależnienie rosło!
 • Należy przedstawić swój punkt widzenia. Na podstawie porównań dokonanych w trakcie i po uzależnieniu przedstaw zmiany, jakich dokonali.
 • Poproś o pomoc swoją rodzinę. Możesz mieć powody do przemyśleń, łącząc racjonalne argumenty z wspólną interwencją.
 • Ciesz się chwilą trzeźwości. Dopiero wtedy możesz oczekiwać zmian i poważnej dyskusji.

Zdarza się, że osoba uzależniona nie chce poddać się terapii ani przestać pić. Jeśli Twój nałóg wyrządza krzywdę Twojej rodzinie lub bliskim, sąd może nakazać Ci podjęcie leczenia w ośrodku leczenia uzależnień.

Więcej informacji odnośnie tego jak walczyć z alkoholizmem znajdziesz na https://pokonacalkoholizm.pl/

Jak leczyć alkoholika, który nie chce się zgodzić?

Alkoholika można zmusić do uczestnictwa w terapii, ale nie jest to obowiązkowe, zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 roku. Może o to wnioskować każdy członek rodziny, a także osoba, która nie jest dotknięta alkoholizmem. Pierwszym krokiem jest zebranie materiału dowodowego i złożenie go w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 • Leczenie przymusowego alkoholizmu
 • W czasie rozpadu pokoju rodzinnego
 • Jeśli alkoholik demoralizuje nieletnich
 • Jeśli uzależniony nie chce pracować,
 • Gdy zakłóca spokój lub porządek publiczny.

Osoba uzależniona kierowana jest do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Jeżeli zebrane dowody i badania wykażą winę, sprawa kierowana jest do sądu rejonowego. Wówczas sąd kieruje osobę na leczenie. Terapia może mieć charakter stacjonarny lub ambulatoryjny, może być płatna lub bezpłatna. Pobyt w obowiązkowym ośrodku leczenia uzależnień od narkotyków jest ograniczony do dwóch lat, w zależności od celu. O miejscu postępowania decyduje rejon, w którym osoba uzależniona jest zameldowana lub zamieszkuje.

Jak leczyć alkoholizm?

Istnieje wiele sposobów leczenia alkoholizmu. Coraz popularniejsze staje się łączenie farmakologii z terapią.

 • Detoks alkoholowy – Jest to proces, który usuwa alkohol z organizmu i mózgu; stabilizuje stan; osoby uzależnione mogą bezpiecznie odzyskać trzeźwość.
 • Terapia z psychologiem – uczy, jak pokonać uzależnienie i pomaga znaleźć rozwiązania, które nie wiążą się z alkoholem.

Warto walczyć z alkoholizmem, nie tylko dla zdrowia osoby uzależnionej, ale także ze względu na wpływ, jaki ma on na innych ludzi. Współuzależnienie i syndrom DDA to dwa z najczęstszych objawów alkoholizmu. Te stany mogą mieć ogromny wpływ na codzienne życie.