× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.

Icd10.com.pl

Baza kodów chorób icd-10

Badanie wariografem, bezpieczne dla kobiet w ciąży?

wariograf kobieta w ciazy

Test na wariografie lub test wykrywacza kłamstw ma na celu analizę reakcji fizjologicznych na pytania w celu ustalenia, czy badany jest prawdomówny. Przeprowadzeniem procedury zajmuje się Instytut Badań Wariograficznych, specjalizujący się w dziedzinie badań dowodowych, komercyjnych i prywatnych. Test jest rutynowo wykorzystywany do kontroli kandydatów do pracy i przesłuchiwania podejrzanych.

Badania wykrywaczem kłamstw przeprowadzane są także na kobietach w ciąży. Nie istnieją przeciwwskazania ku temu, by takiego badania nie przeprowadzić nawet w przypadku zaawansowanej ciąży. Kobiety starają się o pracę w służbach mundurowych lub chcą na własny wniosek oczyścić się z zarzutów. Wówczas może zostać przeprowadzony test poligraficzny.

Wyniki badania mogą odbiegać od szeroko pojętej normy. Dlatego ich analiza i interpretacja są bardziej zaawansowane niż w przypadku pacjentki nie będącej w ciąży. Jest tak z powodu naturalnych ruchów płodu oraz konieczności bycia w bezruchu.

Możliwe zagrożenia

Jedynym zagrożeniem dla płodu jest stres odczuwany podczas przeprowadzania testu właściwego. Możliwe komplikacje nie są związane z warunkami przeprowadzenia wywiadu a tylko z możliwą silną reakcją na stres kobiety znajdującej się w ciąży. Wiele placówek wyklucza z badania przyszłe matki ze względu na możliwe komplikacje. Nigdy nie jest wiadome, w jaki sposób kobieta zareaguje na podpięcie pod wykrywacz kłamstw.

Testy wykonane na kobiecie w zaawansowanej ciąży dowiodły, że na ostateczne wyniki analizy nie wpłynął stan badanej. Odpowiednio dobrany moment odczytu reakcji pozwala na określenie prawdomówności w taki sam sposób, jak przy standardowej procedurze. Pneumograf w takim przypadku powinien zostać umieszczony pomiędzy klatką piersiową a brzuchem. Co ciekawe, egzaminatorzy mający do dyspozycji wyniki kobiet w ciąży oraz wyniki mężczyzn nie potrafili wskazać, które testy zostały przeprowadzone na ciężarnych.

Przeciwwskazania

Istnieją oczywiście przeciwwskazania związane ze stanem zdrowia badanej oraz nienarodzonego dziecka. W przypadku, gdy ciąża jest zagrożona nie powinno podejmować się próby przeprowadzeniu testu wariografem. Takie działanie ze względu na dużą ilość stresu może prowadzić do poronienia. Test należy również zakończyć w przypadku wystąpienia fizycznego bólu brzucha kobiety w ciąży. Podczas stresu wytwarzany jest kortyzol, bardzo niebezpieczny dla płodu (może doprowadzić do problemów rozwojowych, poronienia). Przed badaniem wariografem bada się ciśnienie tętnicze, więc w przypadku zbyt wysokiego wyniku nie powinno kontynuować się żadnej z dalszych procedur.

Wykonanie testu za pomocą wariografu jest z reguły bezpieczne dla kobiet w ciąży. W praktyce unika się jego przeprowadzania.

1 thought on “Badanie wariografem, bezpieczne dla kobiet w ciąży?

  1. Wyniki badania mogą odbiegać od szeroko pojętej normy. Dlatego ich analiza i interpretacja są bardziej zaawansowane niż w przypadku pacjentki nie będącej w ciąży. Jest tak z powodu naturalnych ruchów płodu oraz konieczności bycia w bezruchu.

Comments are closed.